AD test- EDU mladých praktikov pod Chopkom

Test prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na webinári spoločnosti IDL Company na webe www.idl.sk s rovnomenným názvom a je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít v SLK pod číslom DH900SK.

Po úspešnom absolvovaní testu Vám budú pripísané kredity.
Každý AD TEST je hodnotený najviac 2 kreditmi , a to v závislosti od úspešnosti riešiteľa (91 – 100 % = 2 kredity, 80 – 90 % = 1 kredit, 0 - 79 % = 0 kreditov).

Otázky:25
Počet povolených pokusov:1
Dostupné od:11/01/2023 - 01:00
Dostupné do:04/30/2024 - 02:00
Na prejdenie potrebných:80 %
Navigácia naspäť:Povolené
Tento test umožnuje len 1 pokus(y). Anonymní užívatelia môžu pristupovať len ku testom, ktoré majú neobmedzený počet pokusov.